Bussmann je svetski vode�i proizvo�a� industrijskih topivih osigura�a za zahtevnije aplikacije.

   Bussmann topivi osigura�i kod nas se koriste za za�titu UPS-ova, frekventnih regulatora, soft startera, punja�a i za odr�avanje energetskih stanica u industrijskim postrojenjima ( �elezare, rudnici, farmaceutska preduze�a...)

   Proizvodni program je podeljen na Više grupa s obzirom na namenu:
  1. Elektronika: topivi osigura�i (cevni, mikro, piko, SMD, MCR) namenjeni osiguranju elektri�nih kola.
   2. Niskonaponski topivi osigura?i: BS 88, BS 88.4 i elementi poluprovodni�ke za�tite (LCD, LMT, FM,   LET, F, ET,  FEE, EMN, LMMT), cilindri�ni osigura�i ( 8.5 x 31.5, 10 x 38, 14 x 51, 22 x 58)
   3. Podno�ja, nosa�i, razvodni ormari, prekida�i, moduli
   4. Ultra brzi osigura�i tipa FWA, FWX, FWH, KAC, KBC, FWP,FWJ, DIN 43653,DIN 43620 ...
   5. Visokonaponski topivi osigura�i: 3.6 kV, 7.2 kV,12 kV, 15.5 kV, 17.5 kV, 20 kV, 25 kV, 27.6 kV, 36 kV, 72 kV za za�titu transformatora, motornu za�titu, kao vazdu�ni limitatori...

NORTH AMERICAN OSIGURA�I

FWA 130V / 1000-4000A

FWA 150V / 70-1000A

FWX 250V / 35-2500A

FWH 500V / 35-1600A

KAC 600V / 1-1000A

KBC 600V / 35-800A

FWP 700V / 5-1200A

FWJ 1000V / 35-2000A

BRITISH BS 88 OSIGURA�I

LCT, LET, LMT, LMMT240V / 6-900A

CT, ET, FE, EET, FEE, FM, FMM, MT, MMT 690V / 6-710A

FERRULE OSIGURA�I

FWA 150V / 5-30A (10 x 38mm)35-60A (21 X 51mm)

FWX 250V (UL) / 1-50A

FWH 500V / 0.25-30A
(6x32 mm)

FWH 500V / 1-30A
(14x51 mm)

FWC 700V : 1-32A

FWP 690/700V (IEC/UL): 5-50A (14 x 51mm)
20-100A (22 x 58mm)

FWK 750V / 5-30A (20 x 127mm)
35-60A (25 x 146mm)

FWJ 1000V / 20-30A

FWL 1250V / 20-30A

FWS 1400V / 8 - 15A 2000V / 2 - 6A

SQUARE BODY OSIGURA�I

DIN 43 653 690V - 700V (IEC/UL) / 10- 400A

DIN 43 653 690V - 700V (IEC/UL) / 40 - 2000A

DIN 43 653 1000V (IEC) / 20-315A

DIN 43 653 1000V (IEC) / 50-1400A

DIN 43 653 1250V - 1300V (IEC/UL) / 50-1400A

DIN 43 620 - Full Range (gR) 690V (IEC) / 10-800A

DIN 43 620 - Dual Indicator Fuses 690V (IEC) / 10 � 1600A

DIN 43 620 1000V (IEC): 20�225A

French Style 690V - 700V (IEC/UL) / 40-1500A

US Style 690V - 700V (IEC/UL) / 40-2000A

US Style 1000V (IEC) / 50-1400A

S Style 1250V - 1300V (IEC/UL) / 50-1400A

Flush End Contact 690V - 700V (IEC/UL) / 25-400A

Flush End Contact 690V - 700V (IEC/UL) / 40-2000A

Flush End Contact 1000V (IEC) / 50�1400A

Flush End Contact 1250V - 1300V (IEC/UL) / 50-1400A

Flush End Contact - Size 4 690V : 1000 � 4000A

Flush End Contact - Size 4 1000V (IEC) : 1000 � 3200A

Flush End Contact - Size 4 1250V (IEC) / 1400 � 2500A

Flush End Contact - Size 23 660V (IEC) / 1000 � 4000A

Flush End Contact - Size 23 1250V (IEC) / 1000 � 4000A

Flush End Contact - Size 24 690V (IEC) / 2000 � 7500A

Flush End Contact - Size 24 1000V (IEC) / 2000 � 5000A

Flush End Contact - Size 5 1000V - 2000V / 1800 - 5500A

DFJ Series � Class J 600V / 1 � 600A

PDF

IGBT OSIGURA�I

IGBT Fuses 690Vac - 750Vdc / 25 - 630A

IGBT Fuses 1000Vac - 1000Vdc / 25 - 500A

DC OSIGURA�I

DC Fuses 750Vdc / 63 - 500A

DC Fuses 1200Vdc / 160 - 420A

DC Fuses 2000Vdc / 10 - 125A

DC Fuses 4000Vdc / 20 - 450A

TRACTION OSIGURA�I

KC36 - Traction Fuses 750Vdc / 5 - 60A

FWK - Traction Fuses 750Vdc / 5-30A (20 x 127mm) 35-60A (25 x 146mm)

LRC750 - Traction Fuses 750Vdc / 30 - 50A

170E Series - Traction Fuses 750Vdc / 63 - 500A

FWL - Traction Fuses 1000Vdc / 20 - 30A

170F Series - Traction Fuses 1200Vdc / 160 - 420A

NBC - Traction Fuses 1500Vdc / 25 - 200A

RC Fuses

SF75 Series - Third Rail Collector Fuses 900Vdc / 160 - 1000A

Collector Fuses 1000Vdc / 63 - 500A

PHOTOVOLTAIC OSIGURA�I

PV 1000Vdc / 8 � 15A

PDF

KU�I�TA OSIGURA�A

Modular Style

Fixed Center Fuse Bases for DIN 43653 Fuses

Fuse Base for DIN 43620 Fuses Sizes 000, 00, 1, 2

BM Series 600Vac / 30A Size: 10x38mm

J70100 Series 700Vac / 100A Size: 22x58mm

PDF

MODULARNA KU�I�TA OSIGURA�A

CHM Series 690Vac / 32A Size: 10x38mm

CH Series 690Vac / 50 - 125A Sizes: 14x51mm, 22x38mm

MIKROPREKIDA�I I INDIKATORI ZA OSIGURA�E

Indicator Systems

Trip-Indicators / Microswitches

OSTALI OSIGURACI

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!!!

info@distron.net
Adresa:  Janka Čmelika 33,
               11272 Dobanovci - Beograd
                Srbija
              
Telefon:  +381 11 21 08 161
Mobilni:  +381 64 15 02 942
E-mail:  info@distron.net
Distron  2021  All Rights Reserved.