PROIZVODI / ELEKTRONSKE KOMPONENTE
01. Pasivne elektronske komponente:

           - Otpornici:
             - karbon film 5% tolerancije (1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W i 2W)
             - metal film 1% tolerancije (1/8W, 1/4W i 1/2W)
             - kerami�ki otpornici 5% tolerancije (5W i 11W)
             - mre�ni otpornici 5% tolerancije (5pin i 9pin)

           - Elektroliti:
             - radijalni (16V-350V)
             - aksijalni (16V-100V)
             - bipolarni (25V i 50V)
             - nepolarni (35V i 50V)

           - Kondenzatori:
             - kerami�ki (50V � 2KV)
             - poliester (100V i 400V)

           - SMD pasivne komponente:
             - otpornici
             - kondenzatori

           - Podno�ja za integralna kola:
             - DIP podno�ja (6pin-48pin)
             - PLCC podno�ja (20pin-84pin)

           - Kvarc kristali (3.2768MHz � 49.860MHz)

         02. Opto elementi:

           - LED diode:
             - okrugle (crvene, zelene i �ute)
             - trouglaste (crvene, zelene i �ute)
             - �etvorougaone (crvene, zelene i �ute)

           - LED displej (crveni, zeleni i �uti)

           - LCD displej (2x16 karaktera)

           - optokapleri

         03. Relei i transformatori za print monta�u

         04. Diskretni poluprovodni�ki elementi:

           - diode
             - ispravlja�ke
             - brze
             - schottky
             - zener

           - diodni mostovi (2A-35A)

           - tranzistori:
             - BC serija
             - BD serija
             - BF serija
             - BU serija
             - MJ serija
             - IRF serija
             - 2N serija

           - triaci i tiristori

         05. Integralna kola:

           - 40 serija (MOS)

           - 74HC i 74HCT serija (MOS)

           - 74LS serija (TTL)

           - Digitalna integralna kola (procesori, kontroleri, memorije�)

           - Linearna integralna kola (LM, LF, TL�)

         06. Prekida�i i tasteri

         07. Osigura�i i izolatori

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!!!

info@distron.net
Adresa:  Janka Čmelika 33,
               11272 Dobanovci - Beograd
                Srbija
              
Telefon:  +381 11 21 08 161
Mobilni:  +381 64 15 02 942
E-mail:  info@distron.net
Distron  2021  All Rights Reserved.